news 07/11
7.11.2014

Експертна група спілки Моя Дорога напрацювала пропозиції щодо реформування дорожньої галузі в Україні та передала їх до робочої групи, котра працює над Коаліційною угодою 2014.

Пропонуємо включити до Коаліційної угоди наступні напрямки реформування автодорожньої галузі:

1. Децентралізація управління 

На першому етапі передача доріг місцевого значення до сфери відповідальності обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій.

На другому етапі передача автомобільних доріг місцевого значення в управління відповідним виконавчим органам місцевої влади рівня району та громади.  Правове, методологічно-інформаційне та фінансове забезпечення нових відповідальних структур місцевого рівня.

Реорганізація структури Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) відповідно до фокусування на адміністративному управлінні дорогами державного значення.

2. Демонополізація ринку експлуатаційного утримання автодоріг

Розмежування функцій замовника та виконавця у сфері утримання та ремонту доріг шляхом створення на базі ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» регіональних компаній та їх подальшого роздержавлення (приватизація, державно-приватне партнерство).

3. Усунення державної монополії на інжинірингову діяльність 

Запровадження персоніфікованої відповідальності в практиці інжинірингової діяльності. Визнання виключно фізичної особи — практикуючого інженера, експерта галузі дорожнього будівництва, суб’єктом, що має право бути ліцензіатом галузі. Припинення практики ліцензування юридичних осіб. Передача права допуску таких суб’єктів до інжинірингової діяльності (ліцензування) професійному громадському об’єднанню фахівців у сфері автомобільних доріг.

Розмежування функцій замовника та контролера через обов’язковий аутсорсинг функцій контролю виконання замовлень третій особі – незалежному інженеру чи відповідній компанії, що здатні виконувати технічний нагляд.

4. Оновлення змісту партнерства  утримувачів доріг та підрядників

Включення до контрактів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг обов’язкової умови про надання підрядником гарантії якості та її забезпечення після введення в  експлуатацію.

Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії (5-7 років). Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг.

5. Реформа системи фінансування

Визначення науково обґрунтованого формального підходу розподілу загальнодержавних надходжень на утримання, ремонт та будівництво автомобільних доріг за балансоутримувачами та видами доріг. Відпрацювання на математичній моделі та запуск автоматичної  системи розподілу з урахуванням запровадження додаткового джерела для утримувачів доріг місцевого значення та адміністративно-територіальних змін в країні. Захист цільових надходжень від спрямувань не за призначенням.

6. Планування

Розробка та запровадження довгострокового планування, спрямованого на соціальні та економічні потреби суспільства/держави, а також для поступового досягнення мережею  більш високого якісного рівеня. Перехід на планово-попереджувальну стратегію утримання автодоріг.